Tumblelog by Soup.io
 • brejkontrough
 • lifesound
 • extraordinary
 • alensztajn
 • iguana
 • dzejszoon
 • mademoiselle-j
 • agatuch
 • polinah
 • nootofajnie
 • trzyrazyem
 • Obudz-Swoje-Zmysly
 • flawed
 • thankgodimwoman
 • angelsdemon
 • stockholmsyndrome
 • gemma
 • kotzmarsa
 • iamsuperwoman
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Maybe one day you’ll call me and tell me that you’re sorry too
But you
You never do
Tags: uploads
Reposted byZakochanabezsercarhubarbrrniedonaprawieniathtwins4everlaparisienneverdantforce

June 15 2017

2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviajero viajero
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć

June 13 2017

June 11 2017

4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaankaottak94 ankaottak94
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
5143 260f
Reposted fromscorpix scorpix viabrzask brzask
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaMerrry98 Merrry98
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
9420 432f

June 07 2017

Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viawszystkodupa wszystkodupa
8377 c2bf 500
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viadiscombobulated discombobulated
4983 91d1 500
Reposted fromjecer jecer viaPoranny Poranny
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl