Tumblelog by Soup.io
 • brejkontrough
 • lifesound
 • extraordinary
 • alensztajn
 • iguana
 • dzejszoon
 • mademoiselle-j
 • agatuch
 • polinah
 • nootofajnie
 • trzyrazyem
 • Obudz-Swoje-Zmysly
 • flawed
 • thankgodimwoman
 • angelsdemon
 • stockholmsyndrome
 • gemma
 • kotzmarsa
 • iamsuperwoman
 • trueloveortruepain
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaahora ahora
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viagingerowaa gingerowaa
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
3815 ec76 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
3506 4b20
aż nadto zbyt wiele razy dociera.

i może nie rozwiązuje problemów, ale można poczuć spokój, można uświadomić sobie namacalnie, że nie jest się samemu z tymi problemami, że rano nie obudzimy się sami w łóżku z kurczowo przytulaną poduszką.
Reposted fromcorvax corvax viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 04 2017

0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viaahora ahora
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl viaahora ahora

December 03 2017

Reposted fromshakeme shakeme

November 28 2017

4457 3d6d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaMerrry98 Merrry98
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viainspirations inspirations

November 27 2017

***

Pozory, pozory, pozory i jeszcze raz pozory.  Nie ma Pan pojęcia, że to wszystko to pozory, że to gra.  Nie widzisz, że w tej grze pokazuję ci karty, które chcę byś widział, że każdy mój gest, ruch i słowo są dokładnie zaplanowane a manipulacji tu nie brakuje.  Także, na Pana miejscu uważałabym by nie przecenic własnego intelektu. I tak, wiem że jest Pan bystry, lecz zapomina o najważniejszym: może byc Pan w błędzie.
Reposted fromLoOuu LoOuu viapoezja poezja
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność... Wybierz sobie jaki cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie (...) byleś czegoś pragnął i coś robił. Rozumiesz?
— Bolesław Prus; Lalka
Reposted fromapatyczna apatyczna viacudoku cudoku

November 26 2017

Ile razy masz ochotę kogoś krytykować, przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— F. Scott Fitzgerald, "Wielki Gatsby"
Reposted frommarysia marysia viainspirations inspirations
Run the risk. If it works out, happiness. If not, wisdom.
Reposted fromheroes heroes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl